«Αυτή είναι μια επίδειξη ισχυρής ηγεσίας και μια απαραίτητη συνεισφορά στην κοινή μας υπεράσπιση της ελευθερίας», είπε στη νυχτερινή του ομιλία βίντεο προς το έθνος.