Να μην αφεθούν οι εκδόσεις των συντάξεων στα χέρια ιδιωτών ζητεί με ανακοίνωσή του ο σύλλογος εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ). Η ανακοίνωση αφορά στη είσοδο των ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης, που προβλέπει τροπολογία, η οποία κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων». Ως στόχος προβάλλεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, αλλά, όπως αναφέρει και ο Σύλλογος, υπάρχει σειρά θεμάτων που προκύπτει, και γιατί η «διαδικασία εντάσσεται στη δημόσια διοικητική λειτουργία», αλλά και γιατί υπάρχει σοβαρότατο θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνταξιούχων αλλά και θέμα Συνταγματικής τάξης, στην εξουσία έκδοσης εκτελεστών διοικητικών πράξεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη έχει ως εξής:

«Ανακοίνωση σχετικά με την προσθήκη-τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο ‘Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων’

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης που περιλαμβάνεται ως ρύθμιση στην τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων . Η συμμετοχή ιδιωτών στην επεξεργασία των φακέλων των ασφαλισμένων εν όψει της έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης εγείρει σειρά ζητημάτων ως προς την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων που απορρέουν από την αρχή του κράτους δικαίου.

Η διαδικασία απονομής συντάξεων, η οποία εμπίπτει στο πεδίο ελέγχου νομιμότητας που ασκεί ο Συνήγορος του Πολίτη, εντάσσεται στη δημόσια διοικητική λειτουργία και καλείται με τις αυξημένες εγγυήσεις των αρχών της λογοδοσίας, ενιαίου μέτρου κρίσης και χρηστής διοίκησης, να διαφυλάξει την καταβολή των παροχών, ενώ η εξουσία έκδοσης των εκτελεστών διοικητικών πράξεων ασκείται από τα αρμόδια όργανα με τα εχέγγυα που ορίζει το Σύνταγμα. Περαιτέρω, οι δημόσιοι υπάλληλοι που στελεχώνουν τα διοικητικά όργανα δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, καθώς και από την αρχή της αμεροληψίας.

Εκτός του ότι η άσκηση δημόσιας εξουσίας από τους ιδιώτες κατ’ αρχήν απαγορεύεται, η τήρηση της προηγούμενης ακρόασης και της αιτιολογίας της πράξης, όπως επίσης και η τήρηση των γενικών κανόνων του διοικητικού δικαίου, όπως εξειδικεύονται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης (αρχή της χρηστής διοίκησης, αρχή της εύνοιας υπέρ του ασφαλισμένου κλπ.), δεν διασφαλίζονται όταν το διοικητικό έργο ασκείται από ιδιώτες. Ομοίως δεν διασφαλίζονται οι όροι διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων, τα οποία, πολύ συχνά, είναι ευαίσθητα.

Η επιτάχυνση της έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, που πρέπει και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του διογκωμένου, αλλά και υποστελεχωμένου ΕΦΚΑ, κεντρικού πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας.».