Αναλυτικά, η επιστολή της ΟΕΝΓΕ:

«Την Παρασκευή 24/11/23 ημέρα γενικής εφημερίας του νοσοκομείου οι αρμόδιοι (διοίκησης νοσοκομείου ή διοίκησης 2ης ΥΠΕ ή αμφοτέροι) είχαν αναληθώς ενημερώσει πως συνάδελφος από άλλη μονάδα υγείας θα κάλυπτε στο Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών (Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας) την βάρδια της γενικής εφημερίας από 3 μμ ενώ ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε ενημερωθεί από τους ίδιους αρμοδίους (διοίκησης νοσοκομείου ή διοίκησης 2ης ΥΠΕ ή αμφοτέρους) πως θα κάλυπτε μόνο κάποιες συγκεκριμένες ώρες.

Το Σάββατο 25/11/23 επομένη γενικής εφημερίας του νοσοκομείου οι αρμόδιοι (διοίκησης νοσοκομείου ή διοίκησης 2ης ΥΠΕ ή αμφότεροι) είχαν αναληθώς ενημερώσει πως έτερος συνάδελφος από άλλη μονάδα υγείας θα κάλυπτε σε ενεργό εφημερία ενώ ο έτερος αυτός συγκεκριμένος συνάδελφος είχε ενημερωθεί από τους ίδιους αρμοδίους (διοίκησης νοσοκομείου ή διοίκησης 2ης ΥΠΕ ή αμφοτέρους) πως θα κάλυπτε σε εφημερία ετοιμότητας.

Την Κυριακή 26/11/23 ενώ οι αρμόδιοι της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είχαν διαβεβαιώσει πως θα υπήρχε κάλυψη από εφημερεύοντα γιατρό άλλης μονάδας υγείας, τελικά δεν υπήρχε καμία κάλυψη, δεν υπήρχε εφημερεύων ιατρός στο Τμήμα.

Για αύριο Τρίτη 27/11/23 ημέρα γενικής εφημερίας του νοσοκομείου, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη της εφημερίας του Τμήματος.

Τα παραπάνω δημιουργούν αυτονόητα σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς. Επισημαίνεται άλλη μια φορά πως για τους κινδύνους αυτούς την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχουν οι αρμόδιοι πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Υγείας, διοίκησης 2ης ΥΠΕ, διοίκησης νοσοκομείου. Καμία απολύτως ευθύνη δεν έχουν οι ιατροί του νοσοκομείου.

Με βάση τα παραπάνω οι αρμόδιοι οφείλουν ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ την αυριανή γενική εφημερία του νοσοκομείου εφ’ όσον δεν έχουν λύσει το θέμα ιατρικής εφημεριακής κάλυψης του Τμήματος Νεότερων Απεικονιστικών (Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας) για αύριο 28/11/23 ή/και για τις ημέρες τις επόμενες της αυριανής γενικής εφημερίας ώστε να μην απειλείται η ασφάλεια των ασθενών.

Με τιμή,
Παναγιώτης Γ. Παπανικολάου
Αιρετός εκπρόσωπος των Ιατρών στο Συμβούλιο Διοίκησης
ΓΓ της ΟΕΝΓΕ»