Δείτε επίσης εδώ τη συνέντευξη με τον Θανάση Κουκάκη: