Όπως μεταδίδει το Middle East Monitor, σύμφωνα με την επιτροπή του ΟΗΕ, η οικονομία της περιοχής αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,5% το 2023 και 3,4% το 2024 παρά τη διακοπή της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ανεργία στην αραβική περιοχή κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο το 2022 στο 12%.

Ο Ahmed Moummi, ο κύριος συγγραφέας της έκθεσης της ESCWA, είπε ότι παρά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ESCWA είναι μία από τις πέντε περιφερειακές επιτροπές του ΟΗΕ, η οποία υποστηρίζει τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στα αραβικά κράτη και εργάζεται επίσης για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.