Σύμφωνα με την καταγγελία του ΙΣΑ, το συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας προτείνει την απαγόρευση της άσκησης της ομοιοπαθητικής από ιατρούς, ενώ προβλέπει και τιμωρία για όσους από αυτούς επιθυμούν να την ασκούν, με αναστολή της ιατρικής ιδιότητας και ειδικότητάς τους. Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλεται, παραπέμπει τις αρμοδιότητες για την άσκηση της θεραπευτικής πρακτικής στο υπουργείο Εμπορίου.

Όπως καταγγέλλουν οι ιατροί των Αθηνών, η εισήγηση δεν λαμβάνει υπόψη τόσο τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει πως η ομοιοπαθητική, «όπως και κάθε εναλλακτική θεραπεία», θα πρέπει να διενεργείται μόνον από ιατρούς, καθώς «κάθε πράξη για θεραπευτικούς, διαγνωστικούς και προληπτικούς σκοπούς  εμπίπτει στην έννοια της θεραπευτικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3418/2005».

Διαβάστε ολόκληρη την καταγγελία του ΙΣΑ:

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει τη σκανδαλώδη εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ αναφορικά με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ομοιοπαθητική που ανοίγει το δρόμο για την ανεξέλεγκτη άσκηση της ομοιοπαθητικής από μη ιατρούς.

Η απαράδεκτη  αυτή εισήγηση προτείνει  την απαγόρευση της άσκησης της ομοιοπαθητικής από τους γιατρούς και μάλιστα τους  τιμωρεί με αναστολή της ιατρικής ιδιότητας και ειδικότητας , σε περίπτωση που επιθυμούν να την ασκήσουν.
Αντίθετα παραπέμπει τις αρμοδιότητες για την άσκηση της θεραπευτικής πρακτικής στο..υπουργείο εμπορίου! Την ίδια ώρα αυτό το παράλογο και αναχρονιστικό κείμενο χαρακτηρίζει ως ασθενείς όσους απευθύνονται  σε ομοιοπαθητικούς.

Τονίζουμε ότι  τίθενται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία  καθώς  τα ομοιοπαθητικά  σκευάσματα είναι νομοθετημένα ως φάρμακα από το 2013 και  η συγκεκριμένη θεραπευτική πρακτική πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από ιατρούς που λογοδοτούν στα αρμόδια όργανα των Ιατρικών Συλλόγων.

Καταγγέλλουμε ότι η εν λόγω εισήγηση δεν έλαβε υπόψη τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων, για το σοβαρό αυτό θέμα καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η ομοιοπαθητική  όπως και κάθε εναλλακτική θεραπεία πρέπει να διενεργείται  μόνο από ιατρούς. Και τούτο γιατί κάθε πράξη για θεραπευτικούς, διαγνωστικούς και προληπτικούς σκοπούς  εμπίπτει στην έννοια της θεραπευτικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3418/2005.

Όταν μη ιατρός εκτελεί τις θεραπευτικές αυτές πράξεις πρόκειται για παράνομη άσκηση της ιατρικής που εγκυμονεί κινδύνους για τι δημόσια υγεία.
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ