Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας χαλαρώνουν την πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα ανακάμπτει, αν και από χαμηλά επίπεδα, και η επαναλειτουργία της Κίνας έχει δώσει ώθηση στην παγκόσμια δραστηριότητα.

Ο συνολικός πληθωρισμός στον ΟΟΣΑ προβλέπεται να μειωθεί από 9,4% το 2022 σε 6,6% το 2023 και 4,3% το 2024. Η μείωση του πληθωρισμού οφείλεται στην εφαρμογή αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, στη μείωση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων και στη μείωση των δυσχερειών στον εφοδιασμό.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι 1,6% το 2023, πριν επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2024 ως απάντηση στις αυστηρές νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Στη ζώνη του ευρώ, η μείωση του συνολικού πληθωρισμού θα συμβάλει στην ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ από 0,9% το 2023 σε 1,5% το 2024. Στην Κίνα αναμένεται να σημειωθεί ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ το 2023 (με 5,4%) και το 2024 (με 5,1%), λόγω της άρσης της κυβερνητικής πολιτικής «μηδενικού Covid».

«Αυτή η προβλεπόμενη ανάκαμψη, ενώ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από τις ενδιάμεσες προβλέψεις μας τον Μάρτιο, διατηρεί τις ελαφρώς πιο αισιόδοξες προοπτικές που είχαν προβλεφθεί και τις οποίες βλέπουμε τώρα να υλοποιούνται», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να μειώσουν τον πληθωρισμό σταθερά στο στόχο και να απεμπλακούν από την ευρεία δημοσιονομική στήριξη με την καλύτερη στόχευση των δημοσιονομικών μέτρων. Ενώ συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις άμεσες οικονομικές προκλήσεις, παραμένει σημαντικό να δώσουν προτεραιότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων με την προώθηση του ανταγωνισμού, την αναζωογόνηση των επενδύσεων, την αύξηση της συμμετοχής του γυναικείου εργατικού δυναμικού και την άμβλυνση των περιορισμών στην προσφορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας».

Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ορισμένες από τις ευνοϊκές συνθήκες που συνέβαλαν στη μείωση της ζήτησης ενέργειας φέτος, όπως ο ήπιος χειμώνας στην Ευρώπη, ενδέχεται να μην επαναληφθούν το επόμενο έτος.

Η επιμονή του πληθωρισμού είναι ένας άλλος βασικός κίνδυνος. Ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός σε ολόκληρη την οικονομία και η περιοριστική νομισματική πολιτική, κινδυνεύει να εκθέσει περαιτέρω τις χρηματοοικονομικές ευπάθειες, ιδίως σε χώρες με υψηλό χρέος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η ανάγκη μείωσης του πληθωρισμού, προσαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει περιοριστική έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται διαρκώς. Η δημοσιονομική στήριξη, η οποία διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, θα πρέπει να μειωθεί, να γίνει πιο στοχευμένη και να διαμορφωθεί με βάση τις μελλοντικές ανάγκες. Η ευρεία στήριξη που σχετίζεται με την ενέργεια θα πρέπει να αποσυρθεί, καθώς οι τιμές της ενέργειας μειώνονται και οι κατώτατοι μισθοί και τα κοινωνικά επιδόματα αυξάνονται.

Ελλάδα

Όσον αφορά τη χώρα μας, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη 2,2% το 2023 και 1,9% το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023, η πραγματική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται, αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση της απασχόλησης, ενώ για την ανεργία προβλέπεται ότι θα μειωθεί από 12,4% πέρυσι στο 11,2% εφέτος και περαιτέρω στο 10,4% το 2024, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί φέτος λιγότερο από το 2022 (1,7% έναντι 8%) λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών από τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα για τον πληθωρισμό, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα φθάσει στο 3,9% το 2023 και θα «πέσει» στο 3,2% το 2024. Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αναμένεται να αυξηθεί από 4,6% πέρυσι στο 5,5% εφέτος, για να μειωθεί στο 3,3% το 2024.