Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν έξι μέρες εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας, στις 7, 9, 10, 13, 15 και 16 Ιουνίου.

Στο Γενικό Λύκειο, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη, με μαθήματα προσανατολισμού.

Δείτε εδώ τα θέματα των μαθηματικών.