Με την υπ. αριθμ. 20866 οικ. Φ.109.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις.

Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Ενώ η Πυροσβεστική Ακαδημία θα δεχθεί μόνο 25 φοιτητές, πυροσβέστες συνδικαλιστές και εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων έχουν εκφράσει στο TPP τις ανησυχίες τους για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό και πρόληψη,ενώ τα κλιματικά σημάδια προμηνύουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών για φέτος και τα επόμενα χρόνια, κάτι που ήδη φάνηκε πριν καν αρχίσει η αντιπυρική περίοδος.