Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 53 για την «Συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και λοιπά θέματα των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.). Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α΄281) και π.δ. 7/2017 “Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α΄ 14).».

Μεταξύ άλλων σε αυτό προσδιορίζονται τα εξής, στα παρακάτω άρθρα και παραγράφους:

– 2.1    Η «διάθεση» ΟΠΠΙ από την ΕΛΑΣ σε ΑΕΙ θα γίνεται όπου «διαπιστώνεται ανάγκη» και προηγουμένως θα καλείται ο εκάστοτε πρύτανης για «διαβούλευση», χωρίς να αναφέρεται ότι η γνώμη του είναι καθοριστική για την τελική απόφαση.

– 3.1.δ  Οι ΟΠΠΙ θα στελεχώσουν μεταξύ άλλων τα «Κέντρα Λήψης Σημάτων και Εικόνων σε συνεργασία με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.»

– 3.1.ε-ζ Θα κάνουν περιπολίες πεζοί και με οχήματα, θα περνούν από κτίρια και χώρους και θα μπορούν να κάνουν προγραμματισμένους ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους και έρευνες σε πρόσωπα, οχήματα, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους

– 12.1-2    Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021. Ειδικότερα, φέρει α. αστυνομική ράβδο, β. χειροπέδες, γ. ασύρματο, δ. αλεξίσφαιρο γιλέκο, ε. αστυνομική σφυρίχτρα και στ. φακό και φοράει ενιαία στολή. Σημειώνεται ότι ήδη έχει γίνει γνωστό πως «για την ασφάλειά τους» θα συνοδεύονται από άλλους ειδικούς φρουρούς που θα φέρουν όπλο.