Τα χρόνια προβλήματα του συστήματος Παιδείας, μετά το φιάσκο της τηεκπαίδευσης, με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που μένουν αδιόριστοι, σε δομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στον δρόμο, διεκδικώντας ουσιαστική Παιδεία, σε σχολεία που θα καλλιεργούν ελεύθερους κι όχι υποταγμένους ανθρώπους.