Στις αλλαγές του σχεδίου νόμου, προβλέπεται μεταξύ άλλων:

  • η απλοποίηση των διαδικασιών δόμησης,
  • η επίσπευση των πολεοδομικών σχεδίων,
  • η δημιουργία σειράς νέων θεσμών όπως είναι το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφερειακή ενότητα και
  • η εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου, στην οποία θα καταγράφονται ταχαρακτηριστικά κάθε δομημένης επιφάνειας στη χώρα.

Ταυτόχρονα, με τον νέο νόμο δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Θα μπορεί να αρχίζει εφόσον είναι σίγουρος για την αρτιότητα και τις απαιτούμενες αποστάσεις, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη και αυτόματα θα παίρνει αριθμό οικοδομικής άδειας ώστε να μπορεί να χτίζει.