Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Ο λόγος ύπαρξης παρατηρητηρίων σαν το ZackieOh Justice Watch, το Lignadis Trial Watch, το Kivotos Trial Watch, το Moria Trial Watch, με πρωτοπόρο το εγχείρημα του Golden Dawn Watch, είναι η εξασφάλιση της δημοσιότητας της δίκης, που αποτελεί εγγύηση της δίκαιης δίκης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το ελληνικό Σύνταγμα.

Στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί να θεωρείται ότι η περιορισμένη – και δυσπρόσιτη για ανάπηρα άτομα – δυνατότητα φυσικής παρουσίας κοινού στη δικαστική αίθουσα είναι επαρκής «δημοσιότητα».

Το παρατηρητήριό μας – όπως και κάθε άλλο παρατηρητήριο και άμεση ανταπόκριση από δίκες – λειτουργεί με τα αυτιά, τα δάκτυλα και την ευθύνη των παρατηρητριών μας και της συντακτικής ομάδας, πάντα στο πλαίσιο της δεοντολογίας και χωρίς ποτέ να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο «τεχνικό μέσο αποτύπωσης λόγου σε κείμενο».

Αυτή η άκαιρη και χωρίς ουσιαστικό λόγο ύπαρξης νομοθετική πρωτοβουλία, που προκαλεί νέα προβλήματα χωρίς να λύνει κάποιο που υπήρχε, θεωρούμε ότι αυτονόητα θα παραμεριστεί ως, τουλάχιστον, αντισυνταγματική.

Καλούμε τις ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων, τους δικηγορικούς συλλόγους και τις δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας να πάρουν θέση για αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο εμείς θα ολοκληρώσουμε το δικό μας κομμάτι σε αυτό το έργο, το οποίο αναμφίβολα θα συνεχιστεί από άλλες και άλλους».