Εισαγωγική προσφώνηση θα κάνει ο Καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ενώ εισηγήσεις θα γίνουν από τον καθηγητή Γιάννη Κουζή, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και την Δρ. Όλγα Λαφαζάνη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο συντονισμός θα γίνει από τη Ντίνα Δασκαλοπούλου, δημοσιογράφο στην Εφημερίδα των Συντακτών.