Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, με ψηφοφορία των μελών της, θα αναδείξει γραμματέα, Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αυτός αναμένεται να είναι ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Επίσης, θα εκλεγούν τα μέλη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Η συνεδρίαση θα ανοίξει με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατόπιν, θα είναι κλειστή, καθώς θα διεξάγονται οι ψηφοφορίες