Το βράδυ της Τρίτης δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο και η ΠΕ Ρεθύμνου περνάει στο «κόκκινο» κι έτσι επιβλήθηκαν νέα περιοριστικά μέτρα, όπως ήταν αναμενόμενο. Mε την ίδια απόφαση, παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα τα οποία ισχύουν ήδη σε Ηράκλειο και Χανιά.

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη στις 6 το πρωΐ έως και τουλάχιστον την Τετάρτη 25 Αυγούστου στις 6 το πρωΐ, στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας

Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης

Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλία (υπό την έννοια των σημείων 15, 16 και 35 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13.8.2021 (Β’ 3793) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.