Σύμφωνα με το iatronet.gr, μεταξύ των σκευασμάτων που λείπουν από την ελληνική αγορά, περιλαμβάνονται συνολικά 9 εμβόλια και 37 νοσοκομειακά φάρμακα. Σοβαρή είναι και η έλλειψη σκευασμάτων που εισάγει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), τα οποία ανέρχονται σε 67 προϊόντα.

Ο κατάλογος με φάρμακα σε διακοπή κυκλοφορίας

Λίστα με φάρμακα
Λίστα με φάρμακα
Λίστα με φάρμακα
Λίστα με φάρμακα
Λίστα με φάρμακα

Ο κατάλογος με φάρμακα σε μακροχρόνια έλλειψη

Λίστα με φάρμακα σε έλλειψη
Λίστα με φάρμακα σε έλλειψη
Λίστα με φάρμακα σε έλλειψη
Λίστα με φάρμακα σε έλλειψη