Η κρατική επιδότηση των 25 λεπτών μαζί με το ΦΠΑ που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου δίνει τη θέση της σε επιδότηση 15 λεπτών μαζί με το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα των 1,17 – 1,31 ευρώ το λίτρο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου δε θα αυξηθούν περαιτέρω.