Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος με τα πρότυπα της Eurostat δείκτης εκταμάται πως θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 9,8%. Ωστόσο, μειωμένος σε σχέση με το 12,1% το Σεπτέμβριο.