Στη δήλωση αυτή προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ασαντουζαμάν Χαν, καθιστώντας σαφές πως τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν οποιαδήποτε σύνδεση με το «Ισλαμικό Κράτος» αλλά ήταν μέλη της  “Jamaeytul Mujahdeen” μιας οργάνωσης που δρα στη χώρα και η οποία κρίθηκε παράνομη τουλάχιστον πριν μια δεκαετία.

Ο ίδιος ο υπουργός προσέθεσε πως οι περισσότεροι από τους ενόπλους προέρχονταν από πλούσιες οικογένειες της χώρας και είχαν λάβει εξαιρετικά υψηλή μόρφωση.

«Ήταν νέοι εύποροι και πάρα πολύ μορφωμένοι και όλοι τους είχαν πάει στο Πανεπιστήμιο ενώ ούτε ένας από αυτούς δεν είχε θητεύσει σε οποιαδήποτε θρησκευτική σχολή του Ισλάμ» είπε ο Χαν, αποδίδοντας την προσχώρησή τους στον ισλαμικό εξτρεμισμό στο ότι πλέον «έχει γίνει της μόδας».