Σε αναλυτική της ανακοίνωση επισημαίνει: «Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις για να κλείνουν όταν δεν είναι κερδοφόρα. Και μία ανθρώπινη ζωή να σώσουν σε ένα έκτακτο περιστατικό θεωρείται ανεκτίμητη η λειτουργία τους. Με τη διαχείριση του κορονοϊού απεδείχθη ο ανεκτίμητος και αναντικατάστατος ρόλος τους».

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία των υγειονομικών: «Στη χώρα μας έχουμε 35.000 ενεργές νοσοκομειακές κλίνες. Λειτουργούν λιγότερο των 3,5 νοσοκομειακών κλινών ανά 1.000 κατοίκων. Διαθέτουμε τις λιγότερες νοσοκομειακές κλίνες από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 ανά 1.000 κατοίκων. Γι’ αυτό και τα ράντζα είναι ελληνικό φαινόμενο».