Ο Πόλεμος εναντίον των Ναρκωτικών, έχει εξελιχθεί σε πολέμο εναντίον των ανθρώπων. Η απαγόρευση δεν λειτουργεί, παραδέχεται με στροφή 180 μοιρών και ο Πρόεδρος του Μεξικού…