Η πορεία των Ελλειμμάτων στην Ευρώπη των 27 (line chart)

tppeurope3