«Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε οποιεσδήποτε σε εξέλιξη έρευνες, παρά μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη» έγραψε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.