Συγκεκριμένα, η LAMDA Develeopment πούλησε το 2% των ιδίων μετοχών της, δηλαδή, 3.534.734 με τιμή 7,10 ευρώ ανά μετοχή, μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής και συνολικό τίμημα 25.096.611,4 ευρώ στην εταιρεία ZEPKO ENTERPRISES COMPANY LIMITED («ZEPKO»), συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της LAMDA «η πώληση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο μερών, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και περαιτέρω αναπτύξεις για οικιστικούς και γραφειακούς χώρους εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τ.μ.».