Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, σε περίπτωση που αποφασίσουν οδηγοί να μουντζώσουν (ή άλλες απρεπείς χειρονομίες) άλλον οδηγό ή διερχόμενο πεζό θα τιμωρούνται όχι μόνο με 100 ευρώ πρόστιμο αλλά επιπλέον θα του αφαιρούνται δίπλωμα οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας.

Το ερώτημα ωστόσο που παραμένει είναι κατά πόσο είναι εύκολο για την Τροχαία να διακρίνει τέτοιου είδους χειρονομίες όταν αυτές γίνονται μέσα στο αμάξι του οδηγού.