Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία με ηλεκτρονικό και φυσικά καταστήματα για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής από λίστα παραληπτών διαφημιστικών μηνυμάτων. Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία κάποιου πως έλαβε μήνυμα SMS με διαφημιστικό χαρακτήρα από εταιρεία, ενώ είχε εκφράσει ρητά την αντίρρησή του. Ο καταγγέλλων επισύναψε αντίγραφο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το οποίο προκύπτει ότι είχε εκφράσει αντίρρηση στο να λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και προσφορές της εταιρείας, έπειτα από διαφορά που προέκυψε μεταξύ τους αναφορικά με παλιότερη παραγγελία. Στο μήνυμα δινόταν η δυνατότητα διαγραφής μέσω υπερσυνδέσμου.

Η καταγγελλόμενη εταιρεία ενημερώθηκε για την καταγγελία και μεταξύ άλλων απάντησε ότι είχε ζητηθεί έγκριση του καταγγέλλοντος, λόγω της προηγούμενης συναλλαγής του και ότι τα μηνύματα στέλνονται μαζικά και αυτόματα από λογισμικό συνεργαζόμενης εταιρείας, στο οποίο δεν μπορούν να επέμβουν αμέσως. Μετά από διερεύνηση, εντοπίστηκε το email του καταγγέλλοντος και η εταιρεία απέδωσε σε αμέλεια υπαλλήλου το ότι δεν διαγράφηκε εκείνη τη στιγμή το τηλέφωνο του καταγγέλλοντος από τη λίστα. Η εταιρεία μάλιστα διαβεβαίωσε ότι διέγραψαν το κινητό του τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην ξανασυμβεί στο μέλλον για κανένα άλλον πελάτη.

Με το πρώτο του υπόμνημα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβεβαίωσε την Αρχή ότι έχει διαγράψει το κινητό τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταγγέλλοντος. Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε πως ξαναέλαβε μήνυμα και άρα προκύπτει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προέβη σε ενέργειες ώστε να μην ξανασυμβεί στο μέλλον αντίστοιχο περιστατικό σε άλλο πελάτη. Η εταιρεία μάλιστα ανέφερε ότι ο καταγγέλλων αμφισβητεί παραλαβή παραγγελίας και ενεργεί σκοπίμως και δολίως καθώς είχε τη δυνατότητα να σταματήσει τη λήψη των μηνυμάτων μέσα από το διαφημιστικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις βασικές αρχές νόμιμης επεξεργασίας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 13/2021 στο dpa.gr