Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

  • Ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 15%.
  • Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή σε κατώτατο μισθό και επιδόματα, χρησιμοποιώντας όχι τον επίσημο πληθωρισμό αλλά δείκτη τιμών των μικρομεσαίων νοικοκυριών (εξαιρούμενου του εισοδηματικά ανώτατου 30% το πληθυσμού).
  • Ακύρωση όλων των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος με κατάργηση του Χρηματιστήριου Ενέργειας, κοινωνικοποίηση της τέως ΔΕΗ (ακύρωση της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και σταδιακή επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ).
  • Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα σουπερμάρκετ για το διαχρονικό άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών σουπερμάρκετ και των τιμών των προμηθευτών τους.

Επιπλέον θυμίζουμε πως ακόμα κι όταν ο επίσημος πληθωρισμός ήταν αρνητικός, υπογραμμίζαμε ότι ο πληθωρισμός των φτωχών ήταν όχι μόνο θετικός, αλλά και μεγάλος. Τώρα που ο πληθωρισμός είναι και επίσημα θετικός προτείνουμε τις μόνες πραγματικές πολιτικές για αντιμετώπιση της ακρίβειας.