Ρόμπερτ Φισκ Η Siemens, o Σάχης και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (YouTube)