Ο Νίτσε, οι «επίσημοι παλιάτσοι» και οι «ευκίνητοι πίθηκοι» των MME. Γ. Ρούσης μαινόμενος κατά των απεργιοφάγων. (Enet: http://bit.ly/aj52JA)