Το μέγα πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η Ρωσία επιμένει στην απόφασή της από το τέλος Μαρτίου όλες οι χώρες που έχει χαρακτηρίσει λόγω της στάσης τους στον πόλεμο της Ουκρανίας ως «μη φιλικές χώρες», να πληρώνουν το φυσικό αέριο που προμηθεύονται από το Κρεμλίνο με ρούβλια αντί με δολάρια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία κατά το 2021 εισήγαγε το 55% των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ποσοστό που μειώθηκε στο 40% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Βερολίνου για το φυσικό αέριο προβλέπει τρία επίπεδα συναγερμού. Το πρώτο επίπεδο, που ενεργοποίησε σήμερα η γερμανική κυβέρνηση, εφαρμόζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανόν να υπάρξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις προμήθειες φυσικού αερίου. Το δεύτερο, σημαίνει συναγερμό όταν η διατάραξη της προμήθειας ή η εξαιρετικά υψηλή ζήτηση επηρεάζουν την συνήθη ισορροπία, αλλά μπορεί να υπάρξει διόρθωση χωρίς παρέμβαση. Το τρίτο επίπεδο αποτελεί κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ενεργοποιείται όταν τα μέτρα της αγοράς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις. Στο επίπεδο αυτό, η ρυθμιστική αρχή του δικτύου, η Bundesnetzagentur, καλείται να αποφασίσει με ποι