Επιπλέον δυσκολίες επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση στους γονείς και μαθητές που επιθυμούν να απαλλαγούν από τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό, την προσευχή και το μάθημα των Θρησκευτικών. Από τη νέα υπουργική απόφαση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καθορίσει εκ νέου τον τρόπο απαλλαγής από τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής, προκύπτει ότι εκτός από τις ήδη αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι μαθητές δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο ελληνικό σχολείο, θα απαιτείται πλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

Όπως γίνεται κατανοητό, μία τέτοια απόφαση συνιστά επιπλέον παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία ήδη βάλλονται από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η απαλλακτική διαδικασία ειδικά για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως έχουν τονίσει σε προγενέστερες αποφάσεις τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όσο και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ:

Αγνοώντας, λοιπόν, τις αποφάσεις, τόσο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η υπουργός επιμένει σε προβληματικές διατυπώσεις, καθώς το ΦΕΚ που εκδόθηκε ορίζει ότι «Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: “Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών”».

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών που παραβιάζει κατάφωρα τα προσωπικά δεδομένα γονέων και παιδιών, σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής αρμόδιοι φορείς. Όπως επεσήμανε τον Σεπτέμβριο του 2020 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), «για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Σημειώνεται πως, όπως έχει ήδη επισημάνει με προγενέστερη απόφασή της, «η αποκάλυψη έστω και µε έµµεσο τρόπο του ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου ότι ο αιτούμενος την απαλλαγή μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ερχόταν σε αντίθεση προς την “αρνητική θρησκευτική ελευθερία των μαθητών και των γονέων τους” κατά το άρθρο 13§1 Συντ., δηλαδή στο δικαίωμα µη αποκάλυψης των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων». Στην εν λόγω απόφαση μάλιστα, η ΑΠΔΠΧ καλούσε τους εκπαιδευτικούς φορείς να διαγράψουν τα δεδομένα αυτά και να καταστρέψουν το σχετικό αρχείο.

Στις παραπάνω παραβιάσεις έρχεται να προστεθεί η απαίτηση του Υπουργείου Παιδείας για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση για την απαλλακτική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις «της  παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45)» είτε από τους γονείς, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μαθητές σε περίπτωση που είναι ενήλικοι. Αυτό σημαίνει πως τα προσωπικά δεδομένα και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μαθητών και γονέων που ήδη βάλλονται κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθίστανται ολοένα και λιγότερο «προσωπικά», καθώς ο εν λόγω νόμος προβλέπει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όχι από την ιστοσελίδα gov.gr, αλλά από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο facebook o δικηγόρος Σωτήρης Σωτηρόπουλος.

«Με το ζόρι, δηλαδή, να πρέπει να μάθει όλη η γειτονιά ότι το παιδί θα πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά, ενώ ήδη από το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι το θέμα αφορά την ιδιωτικότητα και ότι πρέπει η Ελλάδα να προσέξει πάρα πολύ πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα γονέων και μαθητών σε αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα» τονίζει ο δικηγόρος.

Όπως υπενθυμίζει και το σχετικό ρεπορτάζ του alfavita.gr, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πήρε θέση για το ίδιο ζήτημα το 2019, κρίνοντας με απόφασή του ότι «οι αρχές δεν έχουν δικαίωμα να υποχρεώνουν άτομα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις τους» και πως «το σύστημα απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση συναρτώμενο με το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας». Ως αποτέλεσμα, το κράτος κατέβαλε αποζημίωση 8.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε κάθε μαθητή που προσέφυγε στο ΕΔΔΑ, καθώς και τους γονείς τους, καθώς και το ποσό των 6.566,52 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

«Λοιπόν, ΚΑΙ αυτή η νέα Υπουργική Απόφαση θα λάβει την οδό της νομικής και δικαστικής κρίσης και θα προσβληθεί στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος και συμπληρώνει ότι «θα είναι η τρίτη (3) φορά που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταδικαστεί, θα πληρώσει την δικαστική δαπάνη στους προσφεύγοντες, θα διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασίας Δεδομένων (GDPR), μόνο και μόνο επειδή αρνείται να εφαρμόσει διατάξεις που εφαρμόζουν σε όλο τον κόσμο».