Οι λαοί της Ευρώπης δείχνουν συχνά την αγάπη τους για το ευρωπαϊκό όραμα (http://bit.ly/9lIqGT). Πολύ συχνά (http://bit.ly/bTjnlG)