«Όχι μόνο θέλουν να λάβει χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης η εξόρυξη αλλά και 680 εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες που διασώσαμε ξανά και ξανά και δεν δίνουν ούτε 1 ευρώ στις 800.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τις θεωρούν αφερέγγυες. Τα δίνουν στην Ελληνικός Χρυσός όμως, πάρα το γεγονός ότι εδώ και χρόνια μπαίνει μέσα. Όλα αυτά ενώ προϋπόθεση χρηματοδότησης από το ταμείο Ανάκαμψης είναι οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία, να έχουν υγιή ισολογισμό και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι συγκεκριμένες εταιρίες δεν πληρούν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις» γράφει ο Κρίτων Αρσένης.

Παράλληλα, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή ώστε να εξηγήσει εκείνος τον τρόπο με τον οποίο πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά και να αναφέρει τα φορολογικά έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από την συγκεκριμένη ‘’επένδυση’’ την τελευταία 5ετία. https://bit.ly/3LZ5c41