του Θάνου Καμήλαλη

Το ThePressProject αποκαλύπτει σήμερα το σύνολο των κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν περάσει από τα χέρια της διοίκησης της ΓΣΕΕ -πολλά από τα οποία βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη- όπως επίσης και τον αριθμό και τα ονόματα των προγραμμάτων στα οποία αυτή συμμετέχει, μαζί με το κόστος του καθενός. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων που συμμετέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος είναι λίγο παραπάνω από 145 εκατ. Ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των συμβάσεων, δηλαδή τα χρήματα που πραγματικά θα καταβληθούν, είναι ελαφρώς μικρότερο, στα 130 εκατ. Από αυτά μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τα σχεδόν 90 εκατ και τα υπόλοιπα 40 αναμένονται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, καθότι το ΕΣΠΑ 200-7-2013 έχει καθυστερήσει σημαντικά. Στο σύνολο πρόκειται για 72 προγράμματα, που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη είναι τα προγράμματα με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εργασίας και τη ΓΣΕΕ, που σκοπό φαίνεται ότι έχουν την ενίσχυση των δράσεων και των υπηρεσιών τους. Το ύψος της χρηματοδότησης και οι πραγματοποιούμενες δράσεις όμως προκαλούν ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία η ΓΣΕΕ έλαβε, μεταξύ άλλων:

  • Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη «δημιουργία δυναμικής πύλης της ΓΣΕΕ για την ψηφιακή εξυπηρέτηση του εργαζόμενου, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης, δημοκρατίας, πληροφόρησης, μάθησης και ενεργοποίησης των εργαζόμενων καταναλωτών»
  • 6. εκατ, για την «ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ»
  • Σχεδόν 1,2 εκατ. για την «προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»
  • 950.000ευρώ για την «ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης».

Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΓΣΕΕ έχει να κάνει με το βασικό αντικείμενο της, την εργασία, που όμως στα κονδύλια του ΕΣΠΑ δηλώνεται ως «πρακτική άσκηση» και «κοινωφελής απασχόληση».  Για την υποστήριξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας η ΓΣΕΕ θα λάβει σύμφωνα με τον πίνακα σχεδόν 38 εκατ ευρώ. 

Ίσως όμως τα σημαντικότερα ποσά αφορούν τα προγράμματα απασχόλησης, που καταλαμβάνουν άλλωστε και τη μεγαλύτερη μερίδα της «πίτας» της ΓΣΕΕ από το ΕΣΠΑ. Είναι η περίπτωση όπου η διοίκηση της Συνομοσπονδίας των εργαζομένων λειτουργεί ως εργοδότης και προσλαμβάνει εργαζόμενους σε ολιγόμηνη απασχόληση (τα γνωστά πεντάμηνα) και με ελάχιστα δικαιώματα, πολύ μακριά από αυτά που ζητάει το ίδιο το συνδικάτο στις κινητοποιήσεις του. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα ποσά που έχει διαχειριστεί ή πρόκειται να διαχειριστεί η διοίκηση της Συνομοσπονδίας για τέτοια προγράμματα ξεπερνούν τα 70 εκατ ευρώ και το ποσό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι από κάθε πρόγραμμα, η ΓΣΕΕ λαμβάνει βάσει νόμου ποσοστό έως 5% για την συμμετοχή της ως «γραφείο ενοικίασης εργαζομένων».

Αναλυτικά όλα τα προγράμματα και τα ποσά της ΓΣΕΕ από το ΕΣΠΑ: