Ο ανεξάρτητος οργανισμός Vouliwatch έκανε αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία εκείνα από τη λίστα Πέτσα που έμειναν απόρρητα ακόμα και για την εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου.

Κάνοντας χρήση του δικαιώματος για ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και σε παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία ή αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Συντάγματος), ο οργανισμός Vouliwatch κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών μία αίτηση ακυρώσεως της απόφασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), σύμφωνα με την οποία η ΕΑΔ απέρριπτε το αίτημα του Vouliwatch για πρόσβαση στην πληροφορία των εγγράφων της λίστας Πέτσα. Τελικά, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως και επομένως τώρα η ΕΑΔ υποχρεώνεται να δώσει ελεύθερη πρόσβαση στο Vouliwatch στα επίμαχα έγγραφα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το Vouliwatch έγραψε:

«H αίτηση ακύρωσής μας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έγινε δεκτή! Μια σπουδαία νίκη για το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία! Θυμίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε σιωπηρά απορρίψει την προσφυγή μας για τα αναλυτικά ποσά που έλαβαν τα ΜΜΕ και τα κριτήρια για την καμπάνια #Μένουμε_Σπίτι»

Πιστό στην ακτιβιστική του δράση για διαφάνεια και λογοδοσία, το Vouliwatch ενεργοποιεί και εξαντλεί όλα τα νόμιμα μέσα για άσκηση πίεσης προς την πολιτική εξουσία να διαθέτει και να δημοσιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε εθνικής σημασίας κρατικές δαπάνες.  Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Vouliwatch, άσκησε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, υπέβαλε αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και τον Υφυπουργό, κ. Στέλιο Πέτσα και ζήτησε τα αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που έλαβαν τα ΜΜΕ στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι» καθώς και τα κριτήρια με τα οποία μοιράστηκαν αυτά.

Η νόμιμη προθεσμία για τη λήψη των στοιχείων παρήλθε άπρακτη και ο Υφυπουργός αδιαφόρησε για το αίτημά. Τότε, το Vouliwatch έκανε προσφυγή στην Έθνική Αρχή Διαφάνειας που είναι η αρμόδια για τέτοια ζητήματα. Η ΕΑΔ πρώτα δήλωσε αναρμόδια και μετά δεν απάντησε ποτέ στη ΝΕΑ – δεύτερη – προσφυγή του. Μετά τη σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο ανεξάρτητος οργανισμός προχώρησε νομικά στο ύστατο νομικό βήμα και κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στις 7 Μαρτίου 2021.

Το Vouliwatch παρατήρησε: «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απορρόφησε με τον περίφημο νόμο για το Επιτελικό Κράτος 4622/2019 τις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που ήταν αρμόδιος να εξετάζει προσφυγές πολιτών κατά της Διοίκησης στο πλαίσιο του δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, το οποίο και ασκήσαμε ζητώντας τα παραπάνω στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία για την καμπάνια “Μένουμε Σπίτι”. Και ρωτάμε: αν δεν είναι αρμόδια η ΕΑΔ, ποιο θεσμικό όργανο είναι για να εξετάζει παρόμοιες προσφυγές; Καταλύεται η προστασία των πολιτών απέναντι στην αδιαφορία της διοίκησης να απαντήσει και να δώσει νόμιμα αιτούμενα στοιχεία; […]».