Η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια ακόμη μνημονιακή «απαίτηση», σύμφωνα με την οποία, όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις έπρεπε να μεταβιβαστούν από το ΣΔΟΕ στη ΓΓ Εσόδων. 

Ακόμη, προβλέπει την επιλογή και μεταφορά τουλάχιστον 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Εξ αρχής είχε αποσαφηνισθεί πως ο αριθμός των μεταφερόμενων υποθέσεων προτεραιότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις 4.020.

Τελικά αυτές οι υποθέσεις διαμορφώθηκαν σε 3.947 και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία τους που εκκρεμούν στα δικαστήρια ή τηρούνται στο ΣΔΟΕ θα μεταφερθούν άμεσα στη ΓΓΔΕ.

Όσον αφορά στις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εκθέσεις ελέγχου, αλλά δεν έχουν προχωρήσει οι καταλογιστικές πράξεις στη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, θα θεωρούνται απλώς δελτία πληροφοριών, τα οποία θα αξιοποιηθούν αναλόγως από την Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στην κατάργηση των 500 από το σύνολο των 730 οργανικών θέσεων του ΣΔΟΕ, μεταφέροντας το προσωπικό στην ΓΓΔΕ.