Πρόκειται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία ευάλωτων – Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, επανεισαγωγή του Προγράμματος Ηρακλής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Θα προηγηθούν ονομαστικές ψηφοφορίες επί τεσσάρων άρθρων και μίας τροπολογίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.

Τα άρθρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ακατάσχετο λογαριασμό των Servicers, την λειτουργία οργανισμών μη εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος και η τροπολογία την διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση, από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συναλλαγών του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι επί της αρχής του νομοσχεδίου, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν.