Η χρήση του POS, το οποίο πρόκειται για ένα τερματικό μηχάνημα το οποίο δέχεται πληρωμές μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, επιφέρει κέρδη 1%-2% του τζίρου των επιτηδευματιών στην Τράπεζα της οποίας ανήκει η εκάστοτε πιστωτική κάρτα, επιφέροντας όμως και μείωση του εισοδήματος των επιτηδευματιών.
 
Στη ΓΣΕΒΕΕ ανήκουν 140.000 επιχειρήσεις, με τζίρο από 2 εκ. ευρώ έως 10 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ απασχολεί έως 49 εργαζομένους αλλά και πολλούςαυτοαπασχολούμενους. Αποτέλεσμα της χρήσης του POS, σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, αποτελεί να πλήττονται οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
 
«Η εν λόγω υπουργική απόφαση και ο νόμος 4446/2016 (άρθρο 65) που προβλέπουν την εφαρμογή των POS πλήττουν το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας που προστατεύεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος» αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.
 
Ο ΔΣΑ τονίζει την αντισυνταγματικότητα της υπουργικής απόφασης ενώ διευκρινίζει πως οι δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4444/2016, ο οποίος αφορά Τέλη-Παράβολα, οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και ηλεκτρονικές συναλλαγές .
 
«Κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του και η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην Δικαιοσύνη» επισημαίνει.