Η οργάνωση σημειώνει ότι η συλλογική προσφυγή που κατατέθηκε περιγράφει λεπτομερώς τις καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία από τα μέτρα λιτότητας που εισήγαγαν οι ελληνικές αρχές μετά την οικονομική κρίση του 2009/2010, καθώς και το και πώς η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τον πληθυσμό από αυτά.

«Περισσότερο από μια δεκαετία ύφεσης και μέτρων λιτότητας έχουν γονατίσει το σύστημα υγείας της Ελλάδας, προκαλώντας επιπτώσεις στην ανταπόκρισή του στην πανδημία του κόβιντ. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε ώστε να λογοδοτήσουν οι αρχές για τις αρνητικές συνέπειες των αποφάσεών τους στα δικαιώματα των ανθρώπων», δήλωσε η Sanhita Ambast, ερευνήτρια και σύμβουλος για τα Οικονομικά, τα Κοινωνικά και τα Πολιτιστικά Δικαιώματα.

«Η σημερινή ενέργεια στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις κυβερνήσεις: Δεν έχουν ασυλία ως προς τον έλεγχο, και πρέπει να λογοδοτήσουν για τις βλαβερές συνέπειες των αποφάσεών τους στους ανθρώπους και στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους».

Η συγκεκριμένη προσφυγή είναι η δεύτερη που έχει υποβάλει μέχρι σήμερα η Διεθνής Αμνηστία στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογικών προσφυγών της Επιτροπής. Η πρώτη προσφυγή υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2019 και αφορούσε στις συνθήκες στέγασης των Ρομά στην Ιταλία.

Στην ανακοίνωσή της η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να θεσπίζει μέτρα λιτότητας το 2010, ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008.

Όπως σημειώνει, οι δημόσιες δαπάνες περικόπηκαν κατά 32% σε όλους τους τομείς, με τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία να μειώνονται κατά σχεδόν 43% μεταξύ 2009 και 2017.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μετακύλησαν επίσης μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς. Επιπλέον, τα τρία προγράμματα οικονομικής βοήθειας που συνήφθησαν με τους πιστωτές της Ελλάδας περιλάμβαναν όρους εκ ων οποίων ορισμένοι ενθάρρυναν, ή επηρέασαν, τα μέτρα λιτότητας που οδήγησαν σε ένα αποδυναμωμένο σύστημα υγείας.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει στο παρελθόν τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην έκθεσή της του 2020 «Ανάνηψη τώρα: Το ελληνικό σύστημα υγείας μετά από μια δεκαετία λιτότητας».