Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης 44 έργων αναβάθμισης λιμανιών στα ελληνικά νησιά συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη για ακτοπλοϊκές γραμμές, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να δίνεται στους εφοπλιστές. Συγκεκριμένα, από το 1 δισ. ευρώ πόρων που εξασφάλισε το αρμόδιο υπουργείο δίνει τα δύο τρίτα στους ακτοπλόους.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, η κυβέρνηση προωθεί «στην υλοποίηση κρίσιμων έργων και τη διασφάλιση κρίσιμων συνδέσεων στο νησιωτικό και ευρύτερα θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας», στο πλαίσιο των οποίων «διασφαλίστηκαν πόροι περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα διατεθούν για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια των νησιών μας». «Με σωστό σχεδιασμό και συστηματική δουλειά», δήλωσε ο Γ. Πλακιωτάκης, «καταρτίσαμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υλοποίηση κρίσιμων έργων και τη διασφάλιση κρίσιμων συνδέσεων στο νησιωτικό και ευρύτερα θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας».

Σύμφωνα με το σχέδιο, 370 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση 44 ενδονησιωτικών και διαπεριφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών μέσω πολυετών συμβάσεων 4 έως 7 ετών και με κίνητρα ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027. 300 εκατ. ευρώ προορίζονται για την χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτοπλοϊκού δικτύου, μέσω του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ – Πρόγραμμα Δημόσιας Θαλάσσιας Συγκοινωνίας», στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο Νησιωτικό χώρο, με υποχρέωση δρομολόγησης νέων πλοίων. 200 εκατ. ευρώ (κατά μέγιστο) προβλέπονται για χρηματοδότηση έργων, μελετών και παρεμβάσεων για τη επέκταση, αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία λιμενικών έργων, παρεμβάσεων σε χερσαίες ζώνες προϋπολογισμού σε βάθος 4ετίας μέσω του «ΝΕΑΡΧΟΣ – Πρόγραμμα έργων δημοσίου χαρακτήρα» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 175,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 33 έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών στα νησιά, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές – Μεταφορές 2021-2027. Τέλος, 20 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 11 έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και διαβρώσεων σε λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις σε νησιωτικές περιοχές, μέσω ειδικής δράσης η οποία έχει ενταχθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.