Πέρα από κάθε φαντασία, κάποιοι πράγματι πετούν πάνω από τα σύννεφα.