Τις απολύσεις και την μεταβίβαση της εξυπηρέτησης των παραγγελιών της σε αντιπρόσωπο καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά και απαιτεί να ανακληθούν όλες οι απολύσεις και διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων των συναδέλφων του υποκαταστήματος με τις ίδιες εργασιακές συνθήκες (ωράριο, μισθός κτλ) και τα ίδια κεκτημένα (προϋπηρεσία κτλ), είτε στη ΜΕΒΓΑΛ, είτε στον αντιπρόσωπο που αναλαμβάνει τη διακίνηση, μεταδίδει το 902.gr.

«Η εταιρεία φτάνει να παραβιάζει ακόμα και αυτό το κουτσουρεμένο νομικό πλαίσιο προστασίας που έχει απομείνει για τους εργαζόμενους. Με τον αέρα που έχουν δώσει στην εργοδοσία όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, το θράσος της ΜΕΒΓΑΛ φτάνει στο σημείο να απολύει συνδικαλιστή, εκλεγμένο στο ΔΣ του Συνδικάτου μας παράνομα» σημειώνει το Συνδικάτο.