Σε δήλωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει: «Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15% αυτόν τον χειμώνα». Η Ευρωπαϊκή επιτροπή είπε ότι αυτά τα νέα μέτρα «προβλέπουν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί μια «Ενωση συναγερμού» για την ασφάλεια του εφοδιασμού, οπότε η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου θα καταστεί υποχρεωτική».

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι χώρες συμμετείχαν στη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου την περίοδο μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Μαρτίου «με μέτρα δικής τους επιλογής». Το έγγραφο συνέχισε να εξηγεί ότι «ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις μειώσεις, το Συμβούλιο διευκρίνισε ορισμένες εξαιρέσεις και δυνατότητες να ζητηθεί παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό στόχο μείωσης, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες καταστάσεις των κρατών μελών και να διασφαλίζεται ότι οι μειώσεις φυσικού αερίου είναι αποτελεσματικές για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ».

Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι τα κράτη που δεν εξαρτώνται από δίκτυα φυσικού αερίου άλλων χωρών μελών «εξαιρούνται από υποχρεωτικές μειώσεις φυσικού αερίου καθώς δεν θα μπορούσαν να απελευθερώσουν σημαντικούς όγκους φυσικού αερίου προς όφελος άλλων κρατών μελών».

«Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την ενεργοποίηση «συναγερμού της Ένωσης» σε περίπτωση σημαντικού κινδύνου σοβαρής έλλειψης αερίου ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου ή εάν πέντε ή περισσότερα κράτη μέλη που έχουν κηρύξει συναγερμό σε εθνικό επίπεδο ζητήσουν Επιτροπή να το πράξει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο δήλωσε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο. «Ως εκ τούτου, θα ισχύει για ένα έτος και η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επανεξέταση για την παράτασή του υπό το φως της γενικής κατάστασης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ, έως τον Μάιο του 2023», εξηγεί.