«Σε συνέχεια προφορικού μας αιτήματος, το οποίο ζητήσατε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής να διατυπωθεί εγγράφως, ζητούμε, δυνάμει του άρθρου 43 Α παρ. 2α του Κανονισμού της Βουλής, να ζητήσετε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας να συμπληρωθούν νόμιμα τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των κάτωθι εταιρειών, τα οποία προσκομίσθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή με ελλείψεις, ως προς τα στοιχεία καταθετών ή δικαιούχων αρκετών συναλλαγών» αναφέρουν  στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής.

Το αίτημα αφορά της εταιρείες INTELLEXA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, APOLLO TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, HERMES TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, FEROVENO LIMITED ΑΦΜ 996763526 και KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

«Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα καταθετών, εντολέων μεταφορών και των αντίστοιχων δικαιούχων σε όλες τις συναλλαγές SEPA, SWIFT ή άλλες, όπου υπάρχουν κενά στα στοιχεία που έχουν ήδη προσκομιστεί. Αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσει η Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Predator, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αναδειχθεί από την δημοσιογραφική έρευνα» καταλήγουν.