Δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη έλαβε μια πολύ σημαντική απόφαση που αφορά παιδιά ομόφυλων ζευγαριών. Όπως αναλυτικά λέει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, «αναγνωρίστηκε το αλλοδαπό δεδικασμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή μιας βρετανικής δικαστικής απόφασης με την οποία η επιμέλεια του τέκνου ενός ζευγαριού γυναικών που είχαν λάβει διαζύγιο ανατέθηκε κατ΄αποκλειστικότητα όχι στην βιολογική μητέρα του τέκνου αλλά στην δεύτερη μητέρα».