γράφει ο Γιάννης Μακριδάκης

Αριστεία στον καπιταλισμό-νεοφιλευθερισμό, σημαίνει πλήρως αναξιοπρεπή αγοραία προσωπικότητα, με υψηλού συστημικού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση αλλά πλήρως ακαλλιέργητη, που άγεται φέρεται μόνον από την υπετροφική ματαιοδοξία της και την ακόρεστη επιθυμία της για συγκέντρωση χρήματος, καταναλώνοντας τα πάντα γύρω της καθως και την ιδια την ζωή της, βαδίζουσα επί πτωμάτων ανθρώπων και άλλων πλασμάτων και προάγοντας τον ανελέητο, ανόητο, ανήθικο ατομικό ανταγωνισμό και την ιδιώτευση, ανίκανη να νιώσει ευτυχία μέσω της ενσυναίσθησης.