Γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας: 197
Δήμος Αθηναίων: 1595
Περιφέρεια Αττικής: 1110