Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της τελευταίας έκθεσης του ιδρύματος για το 2014, στο τρίτο τρίμηνο του 2014, υπήρξε σημαντική άνοδος του ΑΕΠ, κατά 1,6%, έναντι ύφεσης 3,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Στο σύνολο του πρώτου εννεαμήνου του 2014 το ΑΕΠ ήταν 0,6% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2013, κατά το οποίο  υποχώρησε κατά 4,3%.
 
 

Επιδείνωση κλίματος


Συμπληρωματικά, ωστόσο, καταγράφεται ότι η πορεία του οικονομικού κλίματος παρουσίασε ιδιαίτερη επιδείνωση τον προηγούμενο μήνα, γεγονός ασυνήθιστο για προεκλογική περίοδο, καθότι σε αυτές τις περιόδους οι προσδοκίες  συνήθως βελτιώνονται.  

Κεντρικής σημασίας στοιχείο, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί το ότι η νέα κυβέρνηση αμφισβητεί το πλαίσιο της έως τώρα συμφωνίας με τους εταίρους και πιστωτές, όπως άλλωστε αναμενόταν και με  βάση τις προεκλογικές διακηρύξεις των πολιτικών κομμάτων που πλειοψήφησαν στις εκλογές, πριν από λίγες μόνο μέρες.

«Όμως, η ισορροπία που έχει επιτευχθεί στην ελληνική  οικονομία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και εύκολα ανατρέψιμη. Έτσι, παρά το πολύ σημαντικό γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ρητά ότι η οικονομική πολιτική της θα κινηθεί τόσο εντός του πλαισίου της Ευρωζώνης όσο και αυτού της δημοσιονομικής σταθερότητας, δημιουργούνται παράγοντες σημαντικής αβεβαιότητας που θα διατηρηθούν και πιθανώς θα ενταθούν μέχρι να επιτευχθεί νέα συμφωνία με την ΕΕ που θα διαδεχθεί την τρέχουσα…».