Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian, το νομοσχέδιο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον νεφελώδη ορισμό της συναίνεσης στην ισπανική νομοθεσία. Ελλείψει κωδικοποιημένου ορισμού, ο νόμος βασιζόταν επί μακρόν σε αποδεικτικά στοιχεία βίας, αντίστασης ή εκφοβισμού για να αποφασίσει εάν συνέβη μια εγκληματική σεξουαλική πράξη.

Το νέο νομοσχέδιο ορίζει τη συναίνεση ως ρητή έκφραση της βούλησης ενός ατόμου, καθιστώντας σαφές ότι η σιωπή ή η παθητικότητα δεν ισοδυναμούν με συναίνεση, ενώ η μη συναινετική σεξουαλική επαφή μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Το νομοσχέδιο είχε υποστηριχθεί εδώ και καιρό από την αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού της Ισπανίας, με μόνο το συντηρητικό Λαϊκό κόμμα και το ακροδεξιό κόμμα Vox να το καταψηφίζουν. Το προσχέδιο θα τεθεί τώρα υπό ψηφοφορία στη Γερουσία προτού καταστεί νόμος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλα μέτρα, όπως η υποχρέωση των ανηλίκων που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα να υποβάλλονται σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης για τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης και τα μέλη των οικογενειών τους.